ДОПЪЛНИТЕЛЕН ПРИЕМ ЗА СПЕЦИАЛНОСТТА „УПРАВЛЕНИЕ НА ЗДРАВНИТЕ ГРИЖИ“

Медицински университет – Пловдив обявява допълнителен прием за специалността „Управление на здравните грижи“, ОКС „Бакалавър“, с курс на обучение 2 години и половина.
Кандидатите трябва да имат придобита специалност от професионално направление „Здравни грижи“ с ОКС “специалист по …”.

Регистрираните кандидати получават по имел талон за допускане до изпит.
Изпитът по „Социална медицина и здравен мениджмънт“ ще се проведе на 08 септември 2021 г. в сградата на Факултета по обществено здраве, начало 9:00 ч.. Изпитът е писмен (тест).