Допълнителна дата за получаване на свидетелства за придобита специалност

Отдел „Следдипломно обучение“ обявява, че свидетелствата за придобита специалност могат да бъдат получени на дата: 28 октомври 2019 г.
От 10.00ч. до 12.00 ч. и от 13.00 ч. до 15.00 ч.