Допълнителни стипендии на докторантите съгл. ПМС № 115 от 28.06.2018 г

Уважаеми редовни докторанти,

Във връзка с ПМС № 115 от 28.06.2018 г. Ви уведомяваме, че в срок до 18.12.2018 г. (вторник), бихте могли да кандидатствате за допълнителна еднократна стипендия. За целта е необходимо да подадете ЗАЯВЛЕНИЕ през Деловодството на МУ-Пловдив в обявения срок.