Допълнителни стипендии за редовни докторанти

Уважаеми редовни докторанти,

Във връзка с ПМС № 115 от 28.06.2018 г. Ви уведомяваме, че до 31.03.2022 г. (четвъртък) бихте могли да кандидатствате за допълнителна стипендия. За целта е необходимо да подадете Заявление през Деловодството на МУ-Пловдив в обявения срок, както и придружаващ Атестационен лист, одобрен от катедрен съвет и от съответния ФС след 15.02.2022г.