Допълнителни стипендии за редовни докторанти

Уважаеми редовни докторанти,

Във връзка с ПМС № 115 от 28.06.2018 г. Ви уведомяваме, че до 30.03.2020 г. (понеделник) бихте могли да кандидатствате за допълнителна стипендия. За целта е необходимо да подадете заявление през Деловодството на МУ-Пловдив в обявения срок, както и придружаващ атестационен лист, одобрен от съответния КС след 30.01.2020 г.