Безплатен достъп до колекцията AccessPharmacy на издателство McGraw-Hill

Безплатен достъп до колекцията AccessPharmacy на издателство McGraw-Hill

До 31 май 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатно колекцията AccessPharmacy на издателство McGraw-Hill.AccessPharmacy е онлайн ресурс, който включва електронни учебници, богата мултимедия, база данни с лекарствена информация, описания на клинични случаи, възможност за интерактивна самооценка чрез тестове и други.Достъпът до колекцията се осъществява от университетската мрежа на http://accesspharmacy.mhmedical.com/, както и чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.Допълнителна информация можете да получите в библиотеките на БИЦ.