Достъп до електронни колекции по анаестезиология и интензивна медицина

Уважаеми представители на Академичния състав,

Ууважаеми участници в проект „ЦК ПЕРИМЕД“, 

Във връзка с осигурен достъп до тематични електронни колекции, финансирани с EU средства по проект ПЕРИМЕД, бихме желали да Ви напомним, че абонаментът за списание Current Opinion in Critical Care ще приключи в края на тази година. Всички статии от текущата година и архива са налични в пълен текст.

Срокът на абонамента за списанията Critical Care Clinics и Anesthesiology Clinics на издателство Elsevier ще изтече в края на 2022 г.

Списанията може да се ползват в пълен текст както от университетската мрежа, така и отдалечено на адрес: http://ezproxy.library.mu-plovdiv.bg:2048/menu

При въпроси, не се колебайте да се свържете с нас на моб. 0882 512 972.

С уважение,

Мая Урумова
Директор БИЦ