Медицински университет – Пловдив предлага едномесечен безплатен достъп до колекцията RSC Gold на Royal Society of Chemistry

Royal Chem LЕдномесечен безплатен достъп до колекцията RSC Gold на Royal Society of Chemistry

До 28 февруари 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатен достъп до колекцията RSC Gold – електронен ресурс на Royal Society of Chemistry.Пакетът съдържа 41 научни списания, бази данни, както и електронни книги от поредицата Issues in Environmental Science and Technology, свързани с химия и опазване на околната среда.Достъпът се осъществява от университетската мрежа на адрес http://pubs.rsc.org/ и отдалечено, чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп на http://ezproxy.medlib-plovdiv.org:2048/loginИнформация за RSC Gold можете да намерите тук: http://www.rsc.org/Publishing/librarians/RSC_Gold.aspДопълнителни материали:ChemSpider – безплатна база данни, предоставяща бърз достъп до над 40 милиона химични структури, свойства и свързана с тях информация от над 500 източникаhttp://www.chemspider.com/RSC Mobile – мобилното приложение на Royal Society of Chemistryhttp://www.rsc.org/Publishing/Platform/RSCMobile.aspRSC Publishing Blog _2014 RSC Journals Impact Factorshttp://blogs.rsc.org/rscpublishing/category/impact-factor/