ДОСТЪП ДО BOOK CITATION INDEX

Уважаеми представители на Академичния състав, изследователи, докторанти, специализанти, студенти,Научен отдел и Библиотечно-информационен център на МУ Пловдив Ви информират, че от 24 октомври до 23 ноември 2012 г. Thomson Reuters предоставя пробен достъп до Book Citation Index за институциите в България, които ползват абонаментните продукти в платформата Web of Knowledge.Book Citation Index съдържа данни за цитирания от научни книги oт 2005 г. насам. Допълнителна информация и съдействие за достъп можете да получите в БИЦ.Директор БИЦМая Урумова