25

Достойни таланти в Медицински университет – Пловдив