Доц. д-р Илияна Любомирова Стоева, дм

Доц. д-р Илияна Любомирова Стоева, дм

Дата на публикуване: 26.02.2021 г.
Професионално направление: Дентална медицина
Специалност: Дентална клинична алергология
Факултет: Факултет по дентална медицина
Първично структурно звено: Образна диагностика, дентална алергология и физиотерапия
Тема на дисертационния труд: Професионално-обусловена кожна и респираторна симптоматика сред дентално-медицинския персонал
Заповед на Ректора №:Р–160/01.02.2021г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Доц. д-р Веселина Кондева Кондева-Главинкова, дм МУ-Пловдив Председател Становище
БГ / EN
2. Проф. д-р Божидар Иванов Йорданов, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Методи Захариев Абаджиев, дмн Външен Член Рецензия
БГ/ EN
4. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Николай Светославов Янев, дм Външен Член Становище
БГ / EN
6. Проф. д-р Явор Стефанов Калъчев, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ / EN
7. Доц. д-р Цветана Иванова Абаджиева, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 29.03.2021 г., 11,00 ч, в във виртуална среда на платформа ZOOM.