Доц. д-р Мария Токмакова – Новият председател на на Българското Кардиологично Дружество

Председателите на ДКБ (Октомври 2018):
Бъдещ председател – проф. Асен Гудев, Председател – доц. Мария Токмакова, Бивш председател – проф. Арман Постаджиян

XVI-тият Национален кардиологичен конгрес, един от най-големите научни форуми у нас, организиран от Дружество на кардиолозите в България, се проведе от 4 до 7 октомври тази година. На него за председател от 2018 до 2020 г. на Българското Кардиологично Дружество бе избрана доц. д-р Мария Токмакова.

Доц. д-р Мария Токмакова, дм е в Академичния състав на Секцията по кардиология към Първа катедра по вътрешни болести на МУ – Пловдив и началник Отделение по кардиология в УМБАЛ „Св. Георги”, Пловдив.

Тя е член на:

– Българско дружество по интервенционална кардиология (БДИК);
– Европейско дружество на кардиолозите (European Society of Cardiology);
– Работна група по сърдечна превенция и рехабилитация към ESC;
– Работна група по сърдечна недостатъчност към ESC;
– Съюз на учените в България.

Чл.-кор. проф. д-р Стефан Костянев – Ректор на Медицински университет – Пловдив, е особено горд, че доц. Мария Токмакова, както и доц. д-р Владимир Ходжев – новият председател на Българското дружество по белодробни болести, са били негови докторанти.

Честито на доц. Токмакова!

Пожелаваме й здраве, сили, градивна енергия и много успехи!