Председателите на ДКБ (Октомври 2018):
Бъдещ председател -  проф. Асен Гудев, Председател - доц. Мария Токмакова, Бивш председател - проф. Арман Постаджиян

Председателите на ДКБ (Октомври 2018):
Бъдещ председател – проф. Асен Гудев, Председател – доц. Мария Токмакова, Бивш председател – проф. Арман Постаджиян