Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дм

Доц. д-р Радост Спиридонова Асенова, дм

Дата на публикуване: 14.09.2021 г.
Професионално направление: Медицина
Специалност: Обща медицина
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Урология и обща медицина
Тема на дисертационния труд: Пътят от професионалното изпепеляване към професионалното удовлетворение в общата медицинска практика. Обща медицина като професионален избор
Заповед на Ректора №: Р – 1336/18.08.2021 г.
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Мария Анастасова Семерджиева-Филипова, дм МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Арман Шнорк Постаджиян, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
3. Проф. д-р Валентина Христова Маджова, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
4. Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
5. Доц. д-р Кирил Стефанов Славейков, дм Външен Член Становище
БГ / EN
6. Доц. д-р Станислава Николаева Харизанова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Росица Цветанова Димова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
Автореферат БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 14.10.2021 г., 14,00 ч, в електронна среда на платформа ZOOM