Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм

Доц. д-р Светлан Михов Дерменджиев, дм

Дата на публикуване: 30.10.2020 г.
Професионално направление: 7.1. Медицина
Докторска програма: Имунопатология и алергология
Факултет: Медицински факултет
Първично структурно звено: Втора катедра по вътрешни болести
Тема на дисертационния труд: „Ангионевротичен оток – епидемиология, етиология,
патогенеза, форми, клинично протичане, диагностични и
диференциално-диагностични критерии, терапевтични подходи“
Заповед на Ректора №: № Р-1684/30.09.2020
Научно жури: Вътрешен / външен Позиция Изготвя
1. Проф. д-р Христо Борисов Тасков, дмн МУ-Пловдив Председател Рецензия
БГ / EN
2. Проф. д-р Илиан Йорданов, Дойков, дм МУ-Пловдив Член Рецензия
БГ /EN
3. Доц. д-р Румяна Калоферова Янкова, дм МУ-Пловдив Член Становище
БГ / EN
4. Проф. д-р Мария Християнова Стоименова, дмн Външен Член Становище
БГ / EN
5. Проф. д-р Господинка Радева Пракова-Василева, дм Външен Член Рецензия
БГ / EN
6. Доц. д-р Мария Стоянова Денчева, дм Външен Член Становище
БГ / EN
7. Доц. д-р Георги Стоянов Николов, дм Външен Член Становище
БГ / EN
Автореферат: БГ / EN
Заключителното заседание на журито: 01.12.2020 г. от 11 часа в платформа ZOOM на https://zoom.us/j/91439517208