Доц. д-р Весела Стефанова с награда от Международната асоциация за дентални, орални и краниофациални изследвания

С награда от Международната асоциация за дентални, орални и краниофациални изследвания беше удостоена доц. д-р Весела Стефанова от Факултета по дентална медицина на МУ-Пловдив. Награждаването се състоя в рамките на 102-та обща сесия и изложба, 53-ата годишна среща на Американската асоциация за дентални, орални и краниофациални изследвания и 48-ата годишна среща на Канадската асоциация за дентални изследвания в Ню Орлиънс, Луизиана, САЩ.

На официалната церемония по откриване и награждаване доц. Стефанова (отговорник по научноизследователската дейност в Катедрата по оперативно лечение и ендодонтия) беше удостоена с IADR CENTENNIAL TRAVEL AWARD FOR NEW INVESTIGATORS. Тази награда е предназначена да насърчи нови изследователи да предприемат свои проучвания и да подпомогне присъствието им на общата сесия и изложба на IADR за представяне на научни резултати в съответната област.

Общата сесия (2024 IADR/AADOCR/CADR General Session & Exhibition) включва голям брой устни и постерни презентации, 80 практически семинара, 18 обучителни сесии, 21 пленарни лекции и 7 симпозиума, представени от експерти от цял свят. Тя предоставя изключителна възможност за създаване на нови връзки и разширяване на професионалната мрежа.

Доц. Стефанова представи проучване, което има за цел да разкрие ефектите при въздействие на на фемтосекундни лазери върху твърди зъбни тъкани. Тя взе активно участие в работата на научната група Laser&Biofotonics, както и в e-Oral Health Network.
Международната асоциация за дентални, орални и краниофациални изследвания (International Association for Dental, Oral, and Craniofacial Research, IADR) е организация с нестопанска цел с мисия да стимулира дентални, орални и краниофациални изследвания за здраве и благополучие по целия свят. IADR представлява отделните учени, клиницисти учени, специалисти по дентална медицина и студенти, базирани в академични, правителствени, нестопански организации и институции от частния сектор.