Доц. д-р Владимир Ходжев – новият председател на Българското дружество по белодробни болести


Доц. д-р Владимир Ходжев, дм, е новият председател на Българското дружество по белодробни болести /БДББ/. Той беше избран на общо събрание, което се проведе по време на VII-мия Конгрес на научното дружество във Варна.

Доц. Владимир Ходжев – един от най-уважаваните белодробни специалисти в България, е ръководител на Секция по пневмология и фтизиатрия към Катедра по вътрешни болести на МУ – Пловдив и е началник на Клиниката по пулмология в УМБАЛ “Св. Георги” в Пловдив. Член е на European Respiratory Society и American Thoracic Society.

Доц. Ходжев оценява работата с младите учени като едно от основните направления, които трябва да развива дружеството в следващите две години. Само след месец ще има обучителен курс за специализанти от програмата за продължаващо обучение на БДББ. Дружеството трябва да продължи да работи за усъвършенстването и квалификацията на всички белодробни специалисти в областта на пневмологията и фтизиатрията.

Доц. Ходжев подчертава необходимостта от тясно сътрудничество с Медицинските университети в страната и ще работи за разширяване на сътрудничеството с Европейското респираторно общество.

Българското дружество по белодробни болести е единственият представител на научната общност от България, асоцииран член на Европейското респираторно общество.

Честито на доц. Ходжев!

Пожелаваме му здраве, сили, градивна енергия и много успехи!