Доц. Мария Божкова е новоизбраният директор на Медицински колеж при МУ-Пловдив

Доц. Мария Божкова
Днес се проведе Общо събрание на Медицински колеж при Медицински университет-Пловдив с дневен ред, включващ отчет на директора на Колежа за управлението в периода юни 2019 – юни 2023 година, избор на директор и на съвет на МК.

Официални гости на събранието бяха проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм – ректор на МУ-Пловдив, и проф. д-р Благой Маринов, дм – зам.-ректор по научноизследователска дейност. В отправеното приветствие към членовете на Общото събрание проф. Мурджева даде, от името на ректорското ръководство на МУ-Пловдив, положителна оценка за развитието на Колежа през изминалия 4-годишен период, за постигнатите успехи и за умелото управление на доц. Мария Божкова, дм като досегашен директор на МК. Проф. Маринов подчерта приноса на преподавателите в МК за развитието на научната дейност.

Общото събрание на Медицински колеж се състои от 49 члена, от които бяха налични 48. Доц. Мария Божкова бе избрана за директор на МК при таен вот с 47 гласа „за“ и един глас „против“.

С убедително мнозинство беше преизбран и председателят на Общото събрание на Медицински колеж проф. д-р Николета Трайкова, дм.

Съобразно разпоредбите на ЗВО и ПУДМУ-Пловдив изборът е легитимен и законосъобразен.

Честито на доц. Божкова!

Пожелаваме й здраве, успешен втори мандат като директор на Медицински колеж, градивно управление и удовлетворение от подкрепата на академичната общност на Медицински колеж и на Медицински университет – Пловдив.