Доц. Светлан Дерменджиев, дм –  новият председател  на Българското научно дружество по професионални болести