Становище

Становище

Становище на доцент манчев за Б. Атанасов