Становище

Становище

Становище доц. Еленкова за онс доктор П. Консулова