III-та Национална научна конференция „Дръзновение и младост във фармакологията 2022”Катедра по фармакология, токсикология и фармакотерапия,
Фармацевтичен факултет, Медицински университет-Пловдив
и
Катедра по фармакология и клинична фармакология,
Медицински факултет, Медицински университет-Пловдив

ПОКАНА

за
III-та Национална научна конференция
„Дръзновение и младост във фармакологията 2022”
30 септември – 02 октомври 2022 год., Цигов чарк


Уважаеми колеги,

След години на ограничения в условията на пандемия имаме удоволствието да поканим Вас, Вашите сътрудници и студенти да присъствате на III-та Национална научна конференция по фармакология и клинична фармакология – „Дръзновение и младост във фармакологията 2022“, организирана от катедра Фармакология, токсикология и фармакотерапия и катедра Фармакология и клинична фармакология, която ще се проведе от 30 септември до 02 октомври 2022 година в Планинския рехабилитационен център Цигов чарк на МУ-Пловдив.

Ще имате уникалната възможност да присъствате на пленарни лекции и презентации на утвърдени специалисти и млади учени в областта на фармакологията. Представените е-постери ще бъдат публикувани като пълно-текстови статии в приложение на сборник-доклади „Наука и младост“ 2022 г. с ISSN.

Форумът ще допринесе за стимулиране на изследователския потенциал на младите учени, ще насърчи съвместната научна дейност на фармаколозите в България. Важен момент от дневния ред на конференцията е отчетно-изборното събрание на дружествата по Фармакология и Клинична фармакология и терапия.

Сърдечни поздрави! Очакваме ви!

Проф. д-р Л. Пейчев, дм, мзм – ръководител на катедра „Фармакология, токсикология и фармакотерапия“, Фармацевтичен факултет, МУ-Пловдив
Доц. д-р Д. Делев, дм – ръководител на катедра „Фармакология и клинична фармакология“, Медицински факултет, МУ-Пловдив

Изисквания за резюме и e-постер

РЕЗЮМЕ
на български и английски език

1. Шрифт: Times New Roman, размер 12, единично междуредие.
2. Заглавие с главни букви.
3. Авторски колектив (напр. Иванов Д, Драганова А, Петков П, Цеков Х.).
4. Под имената на авторите се посочва месторабота, обозначена с цифров индекс.
5. Дължина на резюмето до 250 думи на основния текст, т.е. не се калкулират заглавие, автори и месторабота.
6. Препоръчителна структура: Въведение, Цел, Материали и методи, Резултати, Заключение.
7. Да не съдържа графики и илюстрации, а само текст.
8. До три ключови думи.
Краен срок за изпращане на резюме – 17.07.2022 г.
на е-mail – [email protected]

Е-ПОСТЕР
на български език, да отговарят на следните изисквания:

1. Времетраене на презентацията – 3 min.
2. Въпроси и отговори 2 min.
3. Е-постер включва три слайда, както следва: слайд №1 – заглавие, автори, въведение, цел, материал и методи; слайд №2 – резултати; слайд №3 – заключение.
4. Акцент при представяне научното съобщение имат резултати и заключение.
Краен срок за изпращане на е-постер – 11.09.2022 г.
на е-mail – [email protected]

Настаняване

Рехабилитационен център Цигов чарк на МУ Пловдив разполага с ограничен брой двойни стаи. Таксата за нощувка не включва закуска. Последната се заплаща допълнително.
Табл. 1. Актуален ценоразпис за РЦ Цигов чарк към дата 27.05.2022, в съответствие със Заповед на Ректора на МУ Пловдив – Р-274/24.02.2021 г.

Нощувка в Рехабилитационен център Цигов чарк

Единично настаняване

Двойно настаняване на човек

За служители на МУ – Пловдив:

25 лв.

20 лв.

За външни лица

30 лв.

42 лв.

Закуска

7 лв.

7 лв.

Гала вечеря

30 лв

Забележка: Поради ограничения брой стаи в Базата на МУ Пловдив в Цигов чарк и изключително големия интерес към конференцията, Ви препоръчваме, ако желаете да бъдете настанен в двойна стая, да посочите в регистрационния формуляр името на придружителя. При изчерпване на стаите в университетската леглова база ще бъдете насочвани за настаняване в съседните хотели – Етерно (☎ 0887-720-722) и Парадайз (☎ 0884-322-007), с които ще трябва да се свържете лично и да заявите Вашата резервация. Разликата в цената на двата хотела и нашата база е незначителна.
Молим да ни извините за неудобството.

Алтернативни възможности

Хотел Етерно – Цигов чарк
☎ 0887-720-722
Цени за настаняване виж сайта на хотела.
СПА Хотел Парадайс – Цигов чарк
☎ 0884-322-007
Цени за настаняване виж сайта на хотела.

Регистрация

Моля изтеглете формуляра от връзката по-долу, попълнете Вашите данни и го изпратете на : [email protected]

Формуляр за регистрация