Два златни юбилея честваха на Научния конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“ във Факултета по дентална медицина

Факултетът по дентална медицина на Медицински университет – Пловдив бе домакин и посрещна над 600 участници на седмото издание на Научния конгрес „Наука и практика – ръка за ръка“, който се откри официално днес. За седма поредна година събитието се организира съвместно с Районната колегия на БЗС – Пловдив, затова начало на форума дадоха заедно деканът проф. Ангелина Влахова и председателят на колегията д-р Трифон Антонов.

„Основните цели на конгреса са споделяне на клиничен опит и надграждане на знания, приложението на иновационни технологии и материали, новости от практиката. Всеки пациент ни обогатява и ни учи на нещо ново по пътя на нашето професионално усъвършенстване“, обърна се към аудиторията проф. Влахова.

Д-р Антонов подчерта значимостта на форума, като изтъкна, че в него си дават среща внушителен брой дентални лекари, водещи фирми от бранша и изтъкнати представители на академичните среди на България, Франция, Белгия, Румъния, Гърция и Турция.

От името на Български зъболекарски съюз приветствие поднесе главният секретар на УС д-р Борислав Миланов, който подчерта, че инициативата се утвърждава и налага като традиция, отговаряйки на предизвикателствата на времето.

Поздравителни адреси изпратиха от РК на Пазарджик, Ямбол Сливен.

В рамките на конгреса бяха отбелязани и 50-годишнините на две значими катедри на Факултета – по детска дентална медицина и по оперативно зъболечение и ендодонтия, които са имали общо начало като Катедра „Терапевтична и детска стоматология“ от 1974 година.

Сред официалните гости на откриването на конгреса в „Аула Магна“ бяха още доц. Нина Мусурлиева – председател на Комисията по професионална етика на БЗС. Събитието бе почетено от факултетската колегия, ръководителите на катедри, както и от доайените проф. Стефан Иванов, д-р Николов.

По повод юбилея на Катедрата по детска дентална медицина почетни гости бяха дългогодишни преподаватели, посветили се на ръководството, научната и учебната работа на катедрата – проф. Мария Куклева, дмн, доц. Калинка Инджова, доц. Росица Стоилова. Присъстваха и колеги от съименни катедри от страната и чужбина – от ФДМ-София – проф. Наталия Гатева – ръководител катедра, доц. Лилия Дойчинова и доц. Надежда Митова; от ФДМ–Варна – проф. Радосвета Андреева; от Истанбулски университет Айдън – проф. д-р Аслъ Топалоглу, дм.

Гости по повод годишнината на Катедрата по оперативно зъболечение и ендодонтия бяха проф.   д-р Имад Абу, дм (Марсилия, Франция), проф. Жан-Седрик Дюран – декан на Университета в Монпелие, проф. Кюзние от Университета в Монпелие, проф. Иван Панайотов – ръководител на катедра ОЗЕ в университета в Монпелие. Всички те участват и като лектори в програмата на конгреса.

От страна на ректорското ръководство на МУ-Пловдив приветствие поднесе доц. Веселина Кондева, дм – зам.-ректор по качество и акредитация, която връчи почетни плакети на университета на катедрите юбиляри. От името на ректора проф. Ангел Учиков, дмн тя пожела на ръководителтие на двете катедри – проф. д-р Ани Белчева, дм и проф. д-р Нешка Манчорова, дмн, да бъдат обединителите, които да насърчават и мотивират своите екипи да се развиват кариерно, а на колегите – да бъдат здрави и амбициозни, да усъвършенстват професионалните си умения и своя клиничен опит, за да отговорят на високите изисквания за качество.

Над 520 са регистрираните участници в събитието. Сред тях са много общопрактикуващи дентални специалисти, както и млади научни изследователи – докторанти, постдокторанти и специализанти. Достъпът е безплатен за студентите от всички дентални факултети.

Събитието продължава два дни.