Двама учени от МУ-Пловдив за награда „Питагор“ за утвърден учен

Двама учени от Медицински университет – Пловдив бяха номинирани от научно жури за престижната награда „Питагор“ за утвърден учен. Церемонията по връчването на ежегодните награди на Министерството на образованието и науката за принос в науката „Питагор“ за 2023 година се състоя в аула „Максима“ на Университета по национално и световно стопанство.
Наградите „Питагор“ се присъждат за съществен принос на български учени за развитието на науката. Тази година за тях кандидатстваха много учени, от които рекорден брой – 51, стигнаха до номинации.

Наградата „Питагор“ за утвърден учен в областта на науките за живота и медицината беше връчена на доц. д-р Ангел Джамбов от катедра „Хигиена“ на Факултета по обществено здраве при МУ-Пловдив. Той е носител и на наградата Питагор за млад учен за 2019 година.
Д-р Джамбов е магистър по медицина. Научните му изследвания са свързани с действието на физическите и социалните фактори на градската и работната среда и влиянието им върху индивидуалното и колективното здраве сред различни популационни групи. Съавтор е на 8 глави в 3 книги и 2 учебника. В първо по рода си проучване в долината Ин (австрийските Алпи) по идея на д-р Джамбов е установено, че хората, чийто дом е заобиколен с повече растителност, имат значимо по-нисък риск от артериална хипертония или хипотония. В работите на д-р Джамбов са изчислени социално-икономическите загуби (≈ 300 млн. евро) за България, дължащи се на случаите на миокарден инфаркт, разстройства на съня и психо-физиологичен стрес вследствие на експозицията на транспортен шум в жилищната среда.

Сред номинираните за наградата „Питагор“ за утвърден учен беше и проф. д-р Виктория Сарафян от Медицински университет – Пловдив. Тя е изявен учен, изследовател и дългогодишен и уважаван преподавател в Медицински университет – Пловдив. Ръководител е на Катедра „Медицинска биология“ и на Направление „Молекулна и регенеративна медицина“ към Научноизследователския институт към същия университет.

Проф. Сарафян създава научна школа в Катедрата по медицинска биология, която ръководи. С работата си като заместник-ректор по научноизследователската дейност и директор на Докторантско училище за два мандата и като представител на България в различни Европейски програми, тя допринася за развитието на научните проучвания в широк мащаб. В качеството си на ръководител, координатор и участник в десетки национални и международни научни проекти, проф. Сарафян е инициатор на интересни биомедицински проучвания с приложен характер в онкологията и имунологията.
Ръководената от нея секция „Молекулна и регенеративна медицина“ към Научноизследователски институт на МУ – Пловдив се отличава с много добри резултати в научноизследователската дейност. Години наред проф. Сарафян неизменно е избирана за най-добър и вдъхновяващ преподавател от студентите на МУ-Пловдив поради своята отдаденост, уникална харизма и любовта, която влага във всичко, което прави.

Проф. Сарафян се явява автор и съавтор на повече от 140 научни публикации, 18 от тях в последните две години. В преобладаващата си част тези трудове са индексирани в международни бази данни за научна информация. Нейните произведения имат над 1000 независими положителни цитирания, с индекс на Хирш 16. 30 от публикациите на проф. Сарафян са цитирани над 10 пъти в специализираната литература.
Доц. Джамбов и екипът на проф. Сарафян работят в момента едновременно над няколко проекти с външно финансиране и имат активен принос в Програмата за стратегическо научно-изследователско и иновационно развитие на МУ-Пловдив, финансирана чрез Плана за възстановяване и устойчивост.