Две първи награди за безопасност и здраве при работа за 2021 г.

МУ-Пловдив с две първи места в XII Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа

Медицинският университет – Пловдив спечели две първи места в XII-те Годишни национални награди по безопасност и здраве при работа 2021. Официалната церемония по награждаване на победителите се състоя в Пловдив на 24 февруари 2022 г. Организатор на конкурса е Фондация „Център за безопасност и здраве при работа“ с подкрепата на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда”.

Категориите на конкурса обхващат всички аспекти на добрите практики в осигуряването на здравословни и безопасни условия на труд. МУ-Пловдив бе номиниран в две категории „Големи предприятия с над 250 заети лица“, Група 3, икономическа дейност „Образование“ и „Предприятие, инвестирало най-много средства за подобряване на безопасните и здравословни условия на труд” и спечели първите места.

Наградата за първо място в категорията за големи предприятия – златна статуетка, символ на конкурса, и официална грамота връчи инж. Александър Загоров, конфедерален секретар на КТ „Подкрепа“. Признанието е за осигуряването на здравословна работна среда в съответствие с утвърдените европейски и международни добри практики. Журито високо оцени факта, че осигуряването на здравословна работна среда е дълбоко осъзната и рационално мотивирана ангажираност за Академичното ръководство на Медицински университет – Пловдив в лицето на Ректора – проф. д-р Мариана Мурджева, дм, мзм. Тази ангажираност с опазването на здравето и живота на служителите и студентите в рамките на трудовия им и академичен живот е определяща за осъществяване на всички инвестиционни, екологични, технологични и организационни дейности в МУ-Пловдив.

Второто място в категорията бе за „Аджибадем Сити Клиник“, а третото – за ПУ „Паисий Хилендарски“.


Първата награда в специалната категория за най-голяма инвестиция в подобряване на безопасните и здравословни условия на труд бе за откритата през 2021 г. сграда на Учебен корпус 1, чието предварително планиране и изграждане е в съответствие с всички стандарти за здраве и безопасност. Общата стойност на инвестицията е в размер на близо 6 млн. лева (5,938 814 лв.). Наградата връчи г-жа Добрина Проданова, председател на Търговско-промишлената камара в Пловдив.

От името на Университета отличията прие г-жа Мария Павлова, експерт „Здравословни и безопасни условия на работа“ на МУ-Пловдив.

Сред официални гости на церемонията бяха и изпълнителният директор на ИА „Главна инспекция по труда“ Елена Аврамова, инж. Атанас Чернаев, директор на Дирекция „Инспекция по труда“ – Пловдив и Огнян Атанасов, национален секретар на КНСБ.