МУ – Пловдив предлага двумесечен пробен достъп до мултидисциплинарната колекция от списания на Wiley

Двумесечен пробен достъп до мултидисциплинарната колекция от списания на Wiley

До 15 юли 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти от МУ – Пловдив имат възможност да ползват безплатно статии, публикувани в над 1500 списания от колекцията на Wiley.

Списанията са достъпни през платформата Wiley Online Library и обхващат областите: Науки за живота, Медицина, Сестрински грижи, Дентална медицина, Здравеопазване, Психология, Физични науки и др.

Достъпът се осъществява от университетската мрежа на www.wileyonlinelibrary.com или чрез предоставяната от Библиотечно-информационния център услуга за отдалечен достъп.

Допълнителна информация и указания за ползване можете да получите в библиотеките на БИЦ.

Ръководство за потребителя