Двумесечен пробен достъп до Oxford Journals

До 20 юни 2017 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти от МУ – Пловдив имат възможност да ползват безплатно пълната колекция от авторитетни електронни списания на Oxford University Press.
Колекцията включва 324 академични заглавия в областта на хуманитарните и социалните науки и медицината, сред които и най-престижните в съответна област списания като European Heart Journal, Brain, Human Reproduction Update и др.
Освен текущото съдържание, потребителите могат да ползват и архив на статиите до 1996 г.
Достъпът се осъществява от университетската мрежа на адрес: https://academic.oup.com/journals и чрез предоставяната от БИЦ услуга отдалечен достъп.
Повече информация и указания за ползване можете да получите в Библиотечно-информационния център, както и в сайта на МУ – Пловдив, секция БИЦ, раздел Ресурси.