МУ – Пловдив предлага двумесечен пробен достъп до колекцията Dental Education in Video на компания Alexander Street

as

Двумесечен пробен достъп до колекцията Dental Education in Video на компания Alexander Street

До 13 декември 2015 г. за преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив е осигурена възможност за онлайн достъп до Dental Education in Video.

Колекцията включва над 330 обучителни видеа с демонстрации, лекции и интервюта, представени от световно известни клиницисти и педагози.

Тематичното покритие обхваща областите: имплантология, оперативна, лазерна и естетична дентална медицина, ендодонтия и оперативно зъболечение, ортодонтия, орална хирургия, пародонтология, хигиена, контрол на инфекциите, зъботехника и други. Видеофилмите са транскрибирани и индексирани, което позволява бързо и лесно търсене в съдържанието им.

Достъпът до Dental Education in Video се осъществява както от университетската мрежа, така и отдалечено от персонални устройства  чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.

Повече информация можете да получите в библиотеките на Библиотечно-информационния център.

Проф. д-р В. Сарафян, дмн

Зам.-ректор НИД

Линк за директен достъп:http://search.alexanderstreet.com/dntl