МУ – Пловдив предлага двумесечен пробен достъп до мултидисциплинарната колекция Cambridge Journals

cj

Двумесечен пробен достъп до мултидисциплинарната колекция Cambridge Journals

До 15 юни 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатно списания от колекцията Cambridge Journals.Cambridge University Press публикува над 300 рецензирани академични списания в помощ на научната и изследователската дейност.  Достъпът до списанията се осъществява от университетската мрежа на адрес http://journals.cambridge.org и чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.

Повече информация можете да получите в библиотеките на БИЦ, както и в Quick User Guide.