Двустранни бизнес срещи в рамките на онлайн събитие с фокус медицински изделия и здравеопазване

Уважаеми представители на Академичния състав,
Уважаеми членове на научните екипи по проекти,

Приложената по-долу информация е полезна за изпълнение на дейностите по трансфер на знания и технологии и пазарна реализация на научните продукти, създадени в напредъка на изследователските дейности или в резултат на изпълнение на дейности по проекти:

Търговско-промишлената камара в Самсун, Турция, съвместно с Enterprise Europe Network към Българска търговско-промишлена палата, Ви канят да участвате в Двустранни бизнес срещи в рамките на онлайн събитие с фокус медицински изделия и здравеопазване на 13-14 юли 2021. Целта на събитиетo е да подпомогне предприятията, университетите и изследователските институции в намирането на партньори от цял свят за разработване на продукти, за постигане на производствени и лицензионни споразумения, партньорства за дистрибуция, научно сътрудничество, съвместни предприятия, финансиране / инвестиции или други релевантни партньорства.

Фокус на събитието са:

Медицински / хирургически инструменти и оборудване

Медицински / хирургически текстил

Медицински / хирургични импланти

Медицински / хирургични услуги

Медицинскo / хирургичeско обзавеждане

Фармацевтични продукти

Други продукти / услуги, свързани със здравеопазването

Медицински / хирургични изследвания и / или иновации

Допълнителна информация и условия за участие

Събитието представлява онлайн срещи между участниците, потенциални партньори в здравеопазването. Те могат да бъдат с различни профили – бизнес компании, разработчици на медицински продукти или маркетингови специалисти. Насочеността е към медицински компании в Черноморския регион и Турция и техните колеги в страните от мрежата Enterprise Europe Network.

Срещите ще се случват в онлайн формат, по двойки, в рамките на 20 минути за всяка отделна среща.

Начини за участие:

Участието е безплатно и става чрез регистриране в сайта на събитието. След регистрацията се изисква попълване на кратка информация с цел изграждане на бизнес профила на участника, който да помогне за ориентиране от останалите участници. Всеки участник може да разгледа профилите на останалите и да избере подходящи за него събеседници, които предлагат обещаващи бизнес възможности. След подбор на потенциални партньори, участниците изпращат покани за срещи към тях.

След процеса на избор на събеседници, участниците могат да открият подробна програма на предстоящите срещи чрез своите профили в сайта на събитието

Линк за регистрация: https://black-sea-medical-healthcare-online.b2match.io/signup

В процеса на регистрация, моля посочете за Ваш Support office: BG- Bulgarian Chamber of Commerce and Industry. Полето „Marketplace Itеms“ следва да бъде попълнено с информация, от която да е видно какво партньорство (продукт/услуга) предлагате или търсите. Може да разгледате профилите на участващите фирми, да заявявате или отхвърляте покани за срещи.

Адрес за въпроси или съдействие:

Enterprise Europe Network, Българска търговско-промишлена палата

Тел: 02/ 8117 417/ 505 /525, Е-mail: [email protected]

Приканваме изследователи, ръководители на научни екипи по проекти и млади учени да се регистрират за участие, с оглед на възможността за нови партньорства, проекти или идеи за научни разработки и продукти, в резултат на изследователска и/или проектна дейност.

Проф. д-р Диляна Вичева, дм
Заместник Ректор по МСПД