b0fca85e0441d394138af4790163c559-mass_communication

(ECPD) организира Международна конференция за масовите и маркетинговите комуникации във време на COVID-19 на 22 май 2021 г.