Единадесети международен медицински конгрес на Югоизточно европейски медицински форум (ЮЕМФ), 08-11 септември 2022 год.

Свалете поканата в PDF формат