Едногодишна стипендиантска програма за 2022-2023 на Федерална провинция „Свободната държава Бавария“

  ДО
  ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТУДЕНТИ,

   Федерална провинция „Свободната държава Бавария“, чрез университета Регенсбург и неговия „Bavarian Academic Center for Central, Eastern and Southeastern Europe“, обявява конкурс за едногодишна стипендиантска програма. Тя е за студенти, кандидатстващи за получаване на следдипломна квалификация (магистратура, докторантура) или желаещи едногодишен престой с цел провеждане на изследване в държавно спонсорирани университети в Бавария.
   Стипендиите са насочени към студенти от южно- и източноевропейски държави, в т. ч. България.
   Предоставят се за една година, с възможност за удължаване до максимум две години. Размерът на финансирането е 861 евро/месец, или 10 332 евро/година. За студентите с поне едно дете са предвидени 1021 евро на месец, или – 12 252 евро годишно.
   Крайният срок за кандидатстване за получаване на стипендиите за учебната 2022 -2023 г. е 1 декември 2021 г. чрез попълване на онлайн формуляр, наличен на: