Едногодишна стипендиантска програма за 2021-2022г., финансирана от Свободната държава Бавария

Конкурс за предоставяне на едногодишна стипендия на дипломирали се студенти от България, Хърватия, Чехия, Унгария, Полша, Румъния, Русия, Сърбия, Словакия и Украйна.

Стипендията в размер на 853 евро на месец ще финансира магистратура или докторантура в държавни университети в Бавария.

Първоначално тя се отпуска за една година, като може да бъде удължавана два пъти (до три години общо). Може също така да бъде финансиран едногодишен престой в Бавария за изследвания в рамките на докторантура, правена в страната на произход.

Крайният срок за кандидатстване за стипендията е 1 декември 2020 г. (дата на получаване)

За повече информация:

Bayerisches Hochschulzemtrum fur Mittel-, Ost- und Sudosteuropa
Адрес: Universitatsstr. 31, D-93053 Regensburg, Deutschland Tel: +49 0941 943 5046 
E-Mail: [email protected]
Offizielle Webseitei www.bayhost.de