Едномесечен курс по „Обща и клинична психопатология“

Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив организира
едномесечен курс по „Обща и клинична психопатология“