едномесечен курс по „Обща и клинична психопатология“