МУ – Пловдив предоставя едномесечен пробен достъп до интерактивната образователна платформа Access Medicine

Стартира едномесечен пробен достъп до интерактивната образователна платформа  Access Medicine

ACCESS-MEDICINE NO-MH3

От 13.10.2014 г. в продължение на един месец преподавателите, студентите и докторантите от МУ-Пловдив ще имат възможност да ползват пълнотекстово 67 заглавия на фундаментални учебници по медицина от издателство McGraw-Hill.Достъпът до колекцията се осъществява чрез интерактивната платформа Access Medicine с адрес http://accessmedicine.mhmedical.comОсвен електронни учебници, платформата включва мултимедия, описания на медицински случаи, лекарствена информация и др. Предоставя и възможност за провеждане на тестове и оценка на знанията. Повече информация можете да получите в библиотеките на Библиотечно-информационния център.Списък на включените заглавия