Едномесечен пробен достъп до Writefull – автоматичен, базиран на изкуствен интелект редакторски инструмент в подкрепа на академичното писане

В периода 1 – 30 октомври 2021 г. академичният състав и студентите от МУ-Пловдив имат възможността да изпробват безплатно продуктите на Writefull.

Writefull използва най-новите възможности на изкуствения интелект за разпознаване на езикови структури и предлагане на редакторски подобрения в академични текстове.

Разработен специално за студенти и изследователи, той подпомага усъвършенстването на техния писмен английски език и им придава увереност в писането.

Продуктът редактира комплексно, като подобрява структурата на изреченията, специфичната за дисциплината терминология и правилния подбор на лексиката в научния текст.

Writefull обхваща четири отделни компонента:

• Writefull for Word и Writefull for Overleaf – приставки, които извършват редакция в процеса на писане;

• Writefull Revise – инструмент, който редактира вече готови текстове и Writefull Cite – инструмент за проверка на пълнотата на библиографските цитирания.

Приставките Writefull for Word и Writefull for Overleaf изискват инсталиране, интернет достъп и регистрация със собствен институционален имейл адрес.

Повече в секция „Ресурси“ на БИЦ