Медицински университет – Пловдви предлага едномесечен пробен достъп до колекцията Academic One File, Gale Cengage

Едномесечен пробен достъп до колекцията Academic One File, Gale Cengage

academic onefile

До 07 януари 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват пробен достъп до колекцията Academic One File на Gale Cengage.Колекцията е достъпна чрез платформата InfoTrac и включва близо 13 000 индексирани списания. Предлага качествено научно съдържание, предназначено за преподаватели, студенти, учени и изследователи. Съдържанието обхваща областите: физически науки, технологии, медицина, социални науки, изкуства, теология, литература и др.

Достъпът се осъществява от университетската мрежа и отдалечено от персонални устройства чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.Информация за ресурса, предоставена от издателя, ще намерите тук