МУ – Пловдив предлага едномесечен пробен достъп до списания на Nature Publishing Group

Едномесечен пробен достъп до списания на Nature Publishing Group

nature publishing group logo

През м. юни 2015 университетската общност на МУ–Пловдив има възможността да ползва безплатен онлайн достъп до списанията на Nature Publishing Group.Списанията са достъпни на адрес http://www.nature.com/siteindex/index.html както от университетската компютърна мрежа, така и отдалечено чрез услугата за отдалечен достъп до електронни ресурси.Повече информация можете да получите в библиотеките на Библиотечно-информационния център.Възползвайте се!