Едномесечен пробен достъп до реномирани списания на Taylor & Francis в Медицински университет – Пловдив

tandfonline

Едномесечен пробен достъп до реномирани списания на Taylor & Francis

До 15 юни 2016 г. преподаватели, студенти, докторанти и специализанти в МУ-Пловдив имат възможност да ползват безплатно над 2600 списания от мултидисциплинарната колекция на издателство Taylor & Francis.Списанията са организирани в тематични колекции и обхващат направленията: Наука и технологии, Социални науки и хуманитаристика, Медицина.Медицинските колекции включват над 300 заглавия в областите:

• Обществено здравеопазване• Клинична психиатрия и неврология• Обща медицина и стоматология• Фармация и токсикологияДостъпът до списанията се осъществява от университетската мрежа на http://tandfonline.com и чрез предоставяната от БИЦ услуга за отдалечен достъп.Допълнителна информация и указания за ползване можете да получите в библиотеките на БИЦ.

Ръководство за потребителя