Eдномесечния курс по „Обща и клинична психопатология“

Отдел СДО към Медицински университет – Пловдив
организира едномесечен курс по „ОБЩА И КЛИНИЧНА ПСИХОПАТОЛОГИЯ“