„Екология и здраве“ – XIV- та национална научно-техническа конференция с чуждестранно участие