Експерти от МУ – Пловдив активни в стратегическо обучение на МОН

Какви са тенденциите и предизвикателствата пред глобалния образователен пазар, които ще повлияят върху интереса на чуждестранните студенти за обучение в България. Това беше темата на организираното от МОН двудневно обучение „Глобални хоризонти – стратегии за привличане на чуждестранни студенти в българските университети“, проведено в Технически университет – София (24-25 юни 2024 г.), в което участваха близо 100 представители на висши училища от цялата страна.

Екип от МУ – Пловдив се включи активно в дискусионно-лекционната част, както и в workshop за дефиниране на проектонасоките и акцентите за изработването на общонационална бъдеща стратегия и конкретни мерки в подкрепа на университетите за привличането на повече чуждестранни студенти.

Експертите от отдел „Учебни дейности“ (Welcome Center) Анна Георгиева и Екатерина Попмаринова изтъкнаха добрите практики, които с емпатия и креативност прилагат в ежедневната си работа, за да бъде всеки кандидат-студент, а впоследствие всеки завършващ от МУ–Пловдив посланик на България и на Университета в своята страна. В последвалата дискусия водещият лектор – проф. Панайотис Каколирис, преподавател в редица гръцки университети и международен експерт по стратегическо планиране и дигитален маркетинг, анализира детайлно и оцени изключително високо опита и проактивните мероприятия в МУ – Пловдив, като препоръча всички висши училища да заложат на индивидуалния подход и персонализираната комуникация, целенасочени събития като „Дни на отворените врати“, връзката с родителите на потенциалните студенти, активното участие в образователни форуми в чужбина и други тактики за таргетиране и подчертаване на предимствата на академичното образование в България.
Повече информация за проведения форум от сайта на МОН – ТУК