Експерти от МУ-Пловдив гостуваха на три училища в Димитровград

Експерти от Учебен отдел на Медицински университет-Пловдив гостуваха на три училища в Димитровград, за да разяснят на гимназистите възможностите за обучение и представят магистърските програми и бакалавърските специалности на висшето училище.

Анна Георгиева, Елена Душилова и Неделина Бахарова посетиха Езикова гимназия “Иван Богоров“, където отговаряха на множество въпроси, свързани с процедурата по кандидатстване и сроковете за подаване на документи, както и за възможностите за мобилност, които университетът предоставя по програма „Еразъм+“.

В Природо-математическа гимназия “Иван Вазов“ представителите на МУ детайлно запознаха бъдещите кандидат-студенти с изискванията за прием и специалностите. Присъстващите ученици от 10, 11 и 12 клас бяха впечатлени от презентацията и модерната база за обучение и проявиха интерес за посещение на място в дните на отворените врати.

Гимназистите от СУ “Любен Каравелов“ задаваха въпроси както за магистърските програми, така и за специалностите в Медицински колеж. Огромен интерес предизвика видео филмът за университета, който ги мотивира да вземат участие в Деня на кандидат-студента на 24 февруари 2024 г.