Експерти от МУ-Пловдив в срещата-дискусия „Здравните и социални измерения на пандемията от коронавирус у нас и в ЕС“