Експозиция научна литература закупена по проект “ДОКТОРАНТ – 2“


От 29 до 31 март 2018 г. в Аудиторния комплекс на МУ–Пловдив, фоайе – 2 етаж, ще бъде представена експозицията Научна литература, закупена по проект “ДОКТОРАНТ – 2“.

Посетителите ще имат възможност да разгледат закупените за целите на проект „Докторантско Обучение в МУ-Пловдив за Компетентност, Творчество, Оригиналност, Реализация и Академизъм в Науката и Технологиите – 2 (ДОКТОРАНТ – 2)“, № BG05M2OP001-2.009-0025, печатни книги и да присъстват на демонстрация на достъпа до онлайн книгите чрез Wiley Online Library (http://onlinelibrary.wiley.com/).