Електронна постерна сесия за студенти и преподаватели

Уважаеми представители на Академичния състав, студенти, докторанти, специализанти,

Информираме Ви за

ЕЛЕКТРОННА ПОСТЕРНА СЕСИЯ ЗА СТУДЕНТИ И ПРЕПОДАВАТЕЛИ

Научната сесия за студенти и преподаватели  в Медицински колеж ще се проведе в периода 12 – 23 май.

Сесията ще бъде постерна, проведена в електронен формат, с осем секции:

1. Образна диагностика

2. Медико-лабораторни науки

3. Медицинска рехабилитация и ерготерапия

4. Фармацевтични науки

5. Превенция и обществено здраве

6. Медико-технически науки

7. Сестрински и акушерски грижи

8. Други

Постерите ще бъдат рецензирани от Научен комитет с почетен председател проф. д-р Виктория Сарафян, дм, дмн

Таксата за за участници, които не са от Медицински Университет Пловдив е в размер на   20 лева.

Медицински колеж, МУ Пловдив