МУ – Пловдив предлага достъп до електронни учебници по медицина

ЕЛЕКТРОННИ УЧЕБНИЦИ ПО МЕДИЦИНА

Уважаеми преподаватели, студенти, докторанти и специализанти,

В началото на новата академична година ви напомняме за възможността да ползвате абонираните от МУ-Пловдив колекции Access Medicine и Access Pediatrics, включващи над 120 електронни учебника по медицина от издателство McGraw-Hill.

Списък на учебниците можете да откриете тук:

Access Medicine

Access Pediatrics

Колекциите са достъпни както от университетската мрежа, така и отдалечено от персонални устройства.

Допълнителна информация и указания за достъп можете да получите в библиотеките на БИЦ.

Проф. д-р В. Сарафян, дмн

Зам.-ректор НИД