Проучване за удовлетвореност на студентите в Медицински университет – Пловдив

Проучване за удовлетвореност на студентите в Медицински университет – Пловдив

Проучването е проведено в периода от 01.02.2018 – 01.04.2018.

Общ брой участвали студенти 1274.

Сестрински грижи

Март 2018 – Проведено е групово анонимно изследване сред студенти от специалност „Сестрински грижи“ относно мнението им за практическия стаж и удовлетвореността на студентите от обучението. Обхват на изследването: Анкетирани са общо 124 студенти от първи, втори, трети курс и дипломанти.

Акушерски грижи

Март 2018 – Проведено е групово анонимно изследване сред студенти от специалност „Акушерски грижи“ относно мнението им за практическия стаж и удовлетвореността на студентите от обучението. Обхват на изследването: Анкетирани са общо 110 студенти от първи, втори, трети курс и дипломанти.

Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение

Февруари – Март 2018 – Проведено е групово анонимно изследване сред студенти от специалност „Рехабилитация, уелнес, спа и балнеолечение“ относно мнението им за удовлетвореността на студентите от обучението. Обхват на изследването: Анкетирани са 10 студенти от първи курс.